• 75/2 ม.2 ต.พุมเรียง อ.ไชยา
  • จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
  • โทร. 077-454883, 077-545884
  • มือถือ. 081-9704560
  • แฟกส์. 077-454885
  • อีเมล. jae0011@viyacrabproducts.co.th
  • jae0011@hotmail.com

ส่งข้อความ